Trond Kasper Mikkelsen

Trond Mikkelsen jobber med interaksjon og aktivisering av publikum i bred forstand, i alt fra mekaniske skulpturer til performance og hendelser der kunstverkets realisering er avhengig av deltakelse fra publikum. De mekaniske skulpturene i serien «A tribute to the Mars Exploration Rovers» aktiveres gjennom fotpedaler eller pumpeliknende hånddrevne mekanismer. En slags overkompliserte paraplymekanismer der hver del er nøysomt utformet for å danne en perfekt balanse gjennom hele bevegelsen, en mekanisk dans der bevegelsen i seg selv er formen. 

Fra avstand kan Mikkelsens kunstnerskap fremstå eklektisk og utspredt, men interaksjon og deltakelse går som en rød tråd gjennom alle hans arbeider. Han har deltatt på utstillinger og festivaler i hele Europa, samt flere ganger i Kina og Japan. De kinetiske skulpturene er inspirert av steampunk og simpel mekanikk, samtidig som de reflekterer over hvordan fenomener som origami påvirker designet i de mest avanserte romfartøyer, over forholdet mellom håndverk og teknologi, og hvordan funksjonalitet noen ganger ender opp med å bli et mål i seg selv. 

Mikkelsen tar utgangspunkt i en ønsket bevegelse, som så søkes løst gjennom grunnleggende mekaniske koblinger fra urverk og maskiner. Gjennom utprøving med Lego og 3D-printede deler perfeksjoneres bevegelsen, samtidig som formene finpusses for å danne en tilfredsstillende helhet gjennom hele transformasjonen. Delene sages ut for hånd og freses med datastyrte verktøy, i urmakermessing, titan og moderne aluminiumslegeringer. De mest avanserte designverktøy tas i bruk for å produsere variasjoner av mekanikk kjent gjennom århundrer, samtidig som kjærligheten og respekten for håndverket og håndarbeidet hele tiden ligger i bunn. 

«A tribute to the Mars Exploration Rovers» vil få oss til å fundere over arbeidsmengden som legges i tilsynelatende meningsløse operasjoner, over grensen mellom håndverk og teknologi, over innholdet i selve begrepet håndverk, og funksjonalitetens iboende skjønnhet. 

Tekst: Trond Mikkelsen