Roddy Bell

Roddy Bell

Roddy Bell er skotsk, og har vært bosatt i Norge siden 1979. Arbeidene hans består av flere aktiviteter (tegning, maleri, performans, skulptur, installasjoner, og video). Disse aktivitetene smelter ofte sammen og er interaktiv med hverandre. Bells arbeid står ofte utenfor dagens strømninger, og kanskje heller mot en form for «outsider art». Han utforsker temaer med åndelighet og metafysikk som bakteppe, og hans arbeider er både stille og uurovekkende. Det finnes her en balanse mellom humor, lys og en undergravende følelse av mørke som krever flere visninger for å tydeliggjøres. Installasjonene innebærer bruk av elektronikk og røffe, primitive konstruksjoner, med digitalt sammensatte stemmer og lyder i en bisarr blanding. Maleriene og tegninger er ofte små, humoristiske, men også mørke, filosofisk spekulative, og personlige.

roddybell.net

Tekst: Roddy Bell