Cecilia Jonsson

Cecilia Jonsson
Foto: Miriam Solvang Dein

Cecilia Jonsson arbeider konseptuelt og forholder seg fritt overfor mediene installasjon, skulptur, lyd, video og performance, med innslag av mikroskopi, arkivering og elektronisk motorikk. Hennes kunst befinner seg i grenselandet mellom fiksjon og vitenskap, der hun særlig utforsker spenningsfeltet organisk og død materie. 

Cecilia Jonssons mange verk tar form gjennom informasjonsinnsamling og for henne er selve dokumentasjonen en vesentlig del. Med sitt arbeid forsøker hun å vise skapte minner av meningsfullhet og mystikk rundt det virkelige. Hun stiller spørsmål ved det antatt økonomisk bærekraftige gjennom kunstverk som refererer til miljø, sosial kultur, magisk realisme og en samtidens alkymi.

ceciliajonsson.com

Tekst: Grethe Hald