Andre utstillinger

Kunst i bevegelse 2024

Dette var den fjerde gruppeutstillingen med ledende kinetiske kunstnere bosatt i Norge, og den ble arrangert fra 20.01.2024 til 10.03.2024 ved Østfold kunstsenter i Fredrikstad, Norge. I tillegg til 10 kinetiske kunstverk fra 7 kunstnere, inkluderte denne utstillingen for første gang 15 verksteder for lokale skolebarn hvor de skapte sine egne kinetiske skulpturer, inspirert av tre pionerer innen kinetisk kunst: Jean Tinguely, Marcel Duchamp og Alexander Calder.

En dokumentarfilm som inkluderer intervjuer med seks av de syv kunstnerne (på norsk) er nå tilgjengelig på Vimeo:

Kunst i bevegelse 2017

Dette var den andre gruppeutstillingen av de ledende kinetiske kunstnerne bosatt i Norge og ble avholdt fra 02.02–19.02.2017 på Galleri BOA i Oslo, Norge. Utstillingen ble godt mottatt og ble også tildelt det prestisjetunge Statensutstillingsstipendet fra Kulturrådet.

Kunst i bevegelse 2015

Denne gruppeutstillingen av de ledende kinetiske kunstnerne i Norge ble avholdt 22.08–20.09.2015 på Trafo Kunsthall i Asker. Det var den første utstillingen av kinetisk kunst noensinne av kunstnere bosatt i Norge, og ble godt besøkt av både vanlig publikum og mange skoleklasser som fikk omvisninger. Utstillingen fikk positive anmeldelser i norske medier og ble tildelt det prestisjetunge Statensutstillingsstipendet fra Kulturrådet.