Kim Hankyul

Kim Hankyul er en kunstner som bor og arbeider i Oslo, etter å ha fått en BA i estetikk fra Seoul National University og en MFA fra Fakultet for kunst, musikk og design (KMD), Universitetet i Bergen. Hankyuls arbeid, som strekker seg over forskjellige medier og dimensjoner, har belyst temaer som hysteri, sykdom og motspråk gjennom lydbildene skapt av skulpturenes fysiske bevegelser. Nylige verk ble presentert i Østre, EKKO festival nr. 17 (2020), Galleria Sculptor (2020), Atelier Nord (2020), Gyldenpris Kunsthall (2020), Bergen Elektronisk Kunstsenter (2019), Bergen Kunsthall (2019), Landmark (2019) og Galleri Slakt (2019).

kimhankyul.com

Tekst: Kim Hankyul